PRIVACY

Privacy verklaring In4Beauty

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die In4Beauty verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van In4Beauty, of om andere reden persoonsgegevens aan In4Beauty verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens, in lijn met deze Privacyverklaring, te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

In4Beauty

Dorpsstraat 922

1566JG

Assendelft

telefoon: 075-7712292

Email : mirjam@in4beauty.nl

 

2. Verzameldoel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Telefoonnummer en emailadres

c) Gegevens over uw huid

d) Gezondheidsgegevens en leefstijlgegevens

 

2.2. In4Beauty verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)  Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

  • Contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken
  • Het reageren op uw vragen over producten of behandelingen
  • U te informeren middels een nieuwsbrief

c)d) De gegevens van uw huid worden gebruikt om de voortgang van de behandelingen te monitoren.

 

2.3. Informatie verstrekking aan derden:

In4Beauty verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
3. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Bewaartermijnen

In4Beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft In4Beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. IN4BEAUTY werkt met vertrouwde partners en systemen(IN4HAIR en SALONIZED. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens uitgebreid in kaart gebracht en geanalyseerd. We controleren geregeld en op gestructureerde manier of we aan dit privacybeleid voldoen en of onze beveiliging van persoonsgegevens nog op orde is.In geval van een onverhoopte datalek bij ons of een van onze verwerkers zullen wij zo snel mogelijk een analyse van de impact daarvan maken en zo nodig / zo mogelijk betrokkenen hierover informeren.

6.Inzagerecht

6.1. Via de eigenaresse van In4Beauty kunt u, mits bewijs van identiteit (kopie ID-kaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.In4Beauty zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen 2 weken na ontvangst hierover informeren.

6.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van In4Beauty

6.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop In4Beauty uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van In4Beauty via telefoon: 075-7712292 of email: mirjam@in4beauty.nl

 

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website en/of via email bekend gemaakt.

 

Assendelft , 2018 – 2020

 

Scroll naar boven